Tidrapport som ger mer

Tidrapport är företagets viktigaste komponent om företaget jobbar med att sälja din eller andras tid.

Den är navet i affärsprocessen i samverkan med kundlistan, konsulterna och fakturering och lön.

Däremellan själva tidrapporteringen från konsult till kunden.

En tidrapport innehåller alltså informationen från flera olika källor.

Rapportering av tid effektiviseras med hjälp av Webofficeone
Många använder sig av Excelark för att rapportera tid. Det är dock ineffektivt eftersom man då ofta måste fylla i dessa för hand och sedan överföra dem till ett annat system, också för hand.

I Webofficeone styr du enkelt och effektivt hela processen från orderbekräftelse till fakturering och överföring till redovisning / löner.

Digital tidrapportering – Två moduler som stöder tidrapportering:

I Webofficeone finns en Uppdragsmodul som särskilt är anpassad för tidrapportering för konsulter på fält, uppdragsmodulen.

Uppdragsmodulen förenklar och effektiviserar hanteringen av arbetsorder och tidrapporter för arbetskraften på fältet. Lösningen ger ledningen en fullständig översikt över konsulterna på fältet och status för arbetsorder samt projekt.

Med uppdragsmodulen styr du enkelt och effektivt hela processen från orderkvitto till fakturering och överföring till redovisning eller löner.

Tätt integrerat med tidrapportering i Webofficeone är fakturering.

Fakturering i Webofficeone sker med hjälp av den integrerade fakturahanteringen. Även så löneutbetalningar. Ett exempel är att en konsult rapporterar sina timmar i uppdragsmodulen. När konsulten gjort detta så skickas fakturan automatiskt till den som har gett konsulten uppdraget.

Vi kan ge er olika fördelar genom de funktioner som vi har genom att skapa:

  • Ökad produktivitet för användare och konsulter genom färre steg.
  • Tidrapporteringen kan ske via dator eller app.
  • Integrerad fakturering.
  • Integration med ekonomi-och lönesystem.

Detta gör er enkelt för er att med hjälp av Webofficeone skapa en tidrapport.

top
Webbyrå