Tidrapportering i Excel är det nog det vanligaste sättet att räkna ut arbetad tid och timdebitering. Utefter det är det bara att skapa en kopia till kunden.

Det kan hända att du växer ur Excel fortare än du tror. Tidredovisning via Excel är administrativt krävande.

Digital tidrapportering

Det finns många system för tidrapportering online. Många till en mycket låg kostnad till priset av minskad flexibilitet. De flesta system fokuserar på redovisningsbiten och är inte lika fokuserade på kundvård.

Webofficeone stöder kundvård, lönehantering och fakturering i samma CRM system.

Tidrapportering entreprenad

I Webofficeone finns en modul som särskilt är anpassad för tidrapportering för konsulter på fält, uppdragsmodulen.

Uppdragsmodulen förenklar och effektiviserar hanteringen av arbetsorder och tidrapporter för arbetskraften på fältet. Lösningen ger ledningen en fullständig översikt över konsulterna på fältet och status för arbetsorder samt projekt.

Med uppdragsmodulen styr du enkelt och effektivt hela processen från orderkvitto till fakturering och överföring till redovisning eller löner.

CRM Fakturering i Webofficeone med tidsrapportering

Tätt integrerat med tidrapportering i Webofficeone är fakturering.

Fakturering i Webofficeone sker med hjälp av den integrerade fakturahanteringen. Även så löneutbetalningar. Ett exempel är att en konsult rapporterar sina timmar i uppdragsmodulen. När konsulten gjort detta så skickas fakturan automatiskt till den som har gett konsulten uppdraget.

Fördelar med att rapportera tid i Webofficeone

Små webbaserade affärssystem är effektiva då de ger effektiviteten i det stora systemet till kostnaden av det lilla.
Vi kan ge er olika fördelar genom de funktioner som vi har genom att skapa:

  • Bättre säljstöd med tidhantering
  • Integrerad uppdragsstyrning med tidhantering via app
  • Integrerad fakturering med tidrapport
  • Bättre integration med löne- och ekonomisystem

Oavsett vilken form av system du är ute efter så hjälper vi dig utifrån dina behov av tidrapportering.

top
Webbyrå