Software as a Service blir allt viktigare

Software-as-a-service (Saas) är ett nytt sätt att distribuera mjukvara som har blivit populärt bland företag. Som företag hyr du själva programvaran hellre än att köpa den via en butik och få den nedladdad lokalt. Accessen till Saas-programvaran sker via nätet och därmed behöver du inte tänka på omständiga installationer etc..

Det just detta som gör att företag i allt större utsträckning anammar Saas. Faktiskt, så beräknas intäkterna från Saas-lösningar växa med 21 procent under detta år till USD 106 miljarder globalt (Forbes jan 2015).

Resursdelning vinner idag allt mer mark bland företag och konsumenter globalt vilket i sin tur ger effektivitetsvinster och andra fördelar.

top
Webbyrå