Säljprocess

Säljprocess som är framgångsrikt uppbyggd bygger på att upptäcka kundens behov i ett tidigt stadium och erbjuda en lösning som tillfredsställer behoven.

Försäljning låter vid första anblicken som någonting enkelt, men i själva verket är det ganska svårt och komplext.

Ett exempel på detta är ren telefonförsäljning. I vissa fall kan det kräva minst 20 samtal innan man får ett ja, lite beroende på vad man säljer. Något som kan underlätta försäljningen är att innan man börjat sälja sin tjänst eller produkt gjort en grundläggande undersökning av marknadens behov.

SWOT analys utgöra grunden för din säljprocess

För att pröva hållbarheten hos en affärsidé kan man använda sig av en så kallad SWOT-analys.

SWOT står för Strength, Weaknesses, Opportunities och Threats

  • Strength = Styrkor, vilka styrkor har din idé
  • Weaknesses = Svagheter Finns det någon svaghet med idén?
  • Opportunities – Finns det några möjligheter. Nya marknader? Produktutveckling?
  • Threats – Finns det några hot mot din affärsidé? Är det till exempel någon annan som har en liknande idé

Din säljprocess underlättas av Webofficeone CRM system

I vårt CRM system kan man få en snabb överblick över kunder, kontakter, status, logguppgifter, arkiverad e-post och dokument, samt ekonomisk status.

När du gör din SWOT analys så kan du använda systemet för att kartlägga kunderna och föra in ovan nämnda uppgifter i systemet. Du kan även fylla i mer personlig information i systemet som till exempel när kunderna fyller år för att åstadkomma en mer personlig relation med kunderna och kategorisera relationen mellan prospekt till suspekt och kundhantering.

Gör gärna kartläggningen utan att kontakta ansvarig på det företaget, använd google och ta reda på all information om bolaget, använd de sociala medier såsom Facebook, LinkedIN och kartlägg samt identifiera nyheter på nätet osv.

Alla typer av säljprocesser måste avslutas – Säljprocessen med WO1

Sedan är det dags att börja ringa de kunder som verkar lämplig för din produkt/tjänst. Telefonen är ett bra redskap, men det finns även olika nätverk att delta i vilket underlättar försäljningen särskilt om du vill erbjuda en tjänst.

Detta steg är nästan det svåraste steget, men också det viktigaste när man skall avsluta en säljprocess.

WebofficeOne hjälper dig att få struktur på säljprocessens olika stadier.

Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan idag förenkla din säljprocess!

top
Webbyrå