Sälja med hjälp av ett bra säljstödssytem eller kundvårdprogram hjälper dig att bli effektivare i ditt försäljningsarbete.

Du får bättre överblick över dina kundämnen och kunder och var du befinner dig i processerna. Viktigt är att ägna rätt tid är rätt saker.

Du får dessutom bra koll på dina tidigare affärer med kunderna, även dom du förlorade.

Hur kan ett säljstödssystem bättra på ditt sälj?

Det är populärt att införa ett säljstödssystem eller CRM, som Webofficeone. Detta i syfte att få gemensamma arbetssätt och öka möjligheterna till att styra försäljarorganisationen. Även om system som Webofficeone är tekniskt väl utvecklade får man det bästa resultatet när det finns en tydligt målsättning varför man inför systemet. Det är också viktigt att visa på vilket sätt det kan fungera som verktyg i säljarens dagliga arbete.

Fokus på användarna. När ett CRM skall införas är detta av yttersta vikt. En säljare kan drivas av att få mer provision eller att systemet innebär mindre administration. Att bara visa på hur effektivt systemet är för ledningen ger ofta ingen motivation för säljarna. Därmed ger det ingen vinst för organisationen.

Anledningar till att skaffa ett bra CRM-system för ökad försäljning

I dagens konkurrensutsatta värld utförs ofta hårda rationaliseringar för att få någon som helst marginal för företaget. Ofta leder detta till strukturer då medarbetarna skall genomföra arbetsuppgifterna på kortare tid.

Många företag är duktiga på att rationalisera sin produktion och distribution. Effektiviseringar och rationaliseringar inom sälj och marknadsbearbetning har inte slagit igenom på samma sätt ännu, men för dem som vill bibehålla eller stärka sin konkurrenskraft finns det en stor potential till förbättringar. En viktig del i den processen är investering i ett intelligent CRM-system.

Avslutande råd kring säljande

Om kundens behov – medvetna och omedvetna – kan tillfredsställas på ett lättare sätt genom att de finns loggade i ett CRM kan det göra det enklare för dig att sälja.

top
Webbyrå