Prospektering handlar om att hitta potentiella kunder som har behov av ett företags produkter och tjänster. Vad är då behovet?

Första steget i prospekteringsfasen handlar om att definiera sin målgrupp. Prospektering kan ske mot kunder som:

  • har ett problem som vi kan lösa
  • vars problem är så stort att han/hon kan räkna hem investeringen
  • har pengar att handla för
  • finns på vår geografiska marknad

Denna prospektering kan ske med utskick, ringlistor osv.

Försäljningskontoret är en unik funktion i Webofficeone

I Webofficeone har vi skapat en separat funktion som vi kallar för försäljningskontoret där du jobbar aktivt med dina olika försäljningsprojekt.

När du har affären klar flyttar du bara med ett klick över den nyblivna kunden till CRM-modulen.

Hur många kunder man behöver leta rätt på beror på hur ofta man gör en affär. Du kan till exempel tänka så att för att få ett möte måste du kontakta 20 kunder, och för att få en affär måste du ha 8 möten.

Säljmodulen underlättar för säljchefer

För alla säljchefer har erbjuder vi en lösning  Ett ovärderligt verktyg för försäljning och säljledning.

Vem säljer? Var i säljprocessen förlorar Arne en kund? Har vi tillräckligt aktivitet för att uppnå våra försäljningsmål? Vilka kampanjer fungerar? Vilken typ av försäljningstillfällen bör inriktas?

Svaren på frågorna hittar du i säljmodulen.

Webofficeone är både ett CRM system och ett stöd för ren försäljning

Även om fokus i Webofficeone är på delarna som har med kundvård att göra finns även stöd för försäljning. Fakturering, Uppdragsmodulen för hantering av konsulttimmar och dokumentarkivet är exempel på delar som både är fokuserade på CRM samt och försäljning och prospektering.

top
Webbyrå