Projekthantering med CRM. Man brukar definiera ett projekt som en tillfällig aktivitet som genomförs för att nå ett förutbestämt mål. Ett projekt med flera personer inblandade kräver oftast en projektledare för att bli framgångsrikt. Denna projektledare är då således ansvarig för projektledningen.

Hantera ett projekt

Projektledaren som ska hantera projekt måste hålla reda på en mängd saker som projektets mål och delmål samt vilka resurser som krävs för att nå dit.  För att nå dit kan du som projektledare ta hjälp av ett CRM som till exempel Webofficone. Det kan hjälpa dig att dela in projektet i mål och delmål.

Kontroll över resurserna med projekthanteringssystem

Det finns många saker som måste hanteras i ett projekt. De olika modulerna i Webofficeone kan hjälpa dig med detta. I dokumentarkivet kan du lagra avtal och andra viktiga dokument. Med hjälp av uppdragsmodulen kan du hålla reda på den tid eventuella konsulter lägger ned. Faktureringsmodulen hjälper dig med allt arbete kring fakturering osv.

Med Webofficeone kan du i princip hålla kontroll över allt som ingår i ett projekt. Och skulle du sakna någon funktionalitet, tveka inte att kontakta oss för en diskussion för hur detta kan lösas!

Enkel hantering av timrapportering

Timmar kan rapporteras på surfplatta eller mobil direkt in i systemet utan mellanled vilket håller dig ständigt uppdaterad. Allt samlas i ett grafiskt gränssnitt som ger dig ständigt full översikt över status på alla projektaktiviteter vilket ger dig ett verktyg för enkel projektstyrning och projekthantering med CRM.

top
Webbyrå