Projekt med CRM kan definieras som en tillfällig aktivitet som genomförs för att nå ett förutbestämt mål. Ett projekt drivs ofta med en tillfällig arbetsorganisation som existerar under projektets existens.

Arbeta med projekt

Den som leder arbetet med ett projekt kallas vanligtvis för projektledare och måste hålla reda på en mängd olika saker i projektet. Till exempel vilka mål som finns och vilka delmål som krävs för att uppnå detta.

För att få hjälp med projektledningen och få en översikt av projektet är det lämpligt att ta hjälp av ett CRM. Webofficeone kan hjälpa dig med många av de saker man måste hålla koll på i ett projekt

Kontroll över projektarbete med moduler i Webofficeone

De olika modulerna hjälper dig med hanteringen av projektet:

Med hjälp av uppdragsmodulen kan du hålla reda på den tid eventuella konsulter lägger ned.

Faktureringsmodulen hjälper dig med allt arbete kring fakturering osv.

dokumentarkivet kan du lagra avtal och andra viktiga dokument.

Med Webofficeone kan du i princip hålla kontroll över allt som ingår i ett projekt. Och skulle du sakna någon funktionalitet, tveka inte att kontakta oss för en diskussion för hur detta kan lösas!

Timrapportering är enkelt med Webofficeone

I många projekt, särskilt om det är IT-relaterade projekt – arbetar man med timrapportering.

Timmar i WebofficeOne kan rapporteras på surfplatta eller mobil direkt in i systemet utan mellanled. Allt är samlat ett grafiskt gränssnitt som ger dig full översikt över status på alla projektaktiviteter. Med timrapporteringen i Webofficeone har du ett kraftfullt verktyg så att du på ett korrekt sätt kan styra ditt projekt.

top
Webbyrå