Planera affärssystem med Webofficeone

Planera ditt Affärssystem: Ett CRM som är kopplat till ditt affärssystem är inte bara en programvara, som vilken som helst. Det är något som faktiskt påverkar resultaten i företaget. Det är en enkel metod för att utveckla lönsamma relationer med dina kunder.  Att helt enkelt göra dem till lojala kunder till ditt företag. Det kan vara allt från ett enkelt CRM-system till avancerade “ERP-lösningar”.

Målet med ditt CRM- och affärssystem är, i grund och botten, för att du skall förstå dina kunders värde och deras specifika behov bättre samt på ett enkelt sätt kunna hantera företagets interna processer. Vårt affärssystem är ett enklare affärssystem, som interagerar smidigt med de flesta ekonomisystem på marknaden.

Det är knappast någon hemlighet att alla företag jobbar med att skaffa nya kunder. Lika viktigt, kanske allra viktigast, är att framförallt behålla befintliga kunder och göra dem till nya lönsamma “stamkunder”. Samtidigt är det viktigt att hålla koll på hur den interna organisationen och de interna processerna att CRM- och affärssystem utan problem samverkar med ditt ekonomisystem.

Ett bra CRM fångar upp och analyserar relevant data från kunderna. Dessa data kan sedan användas för att bemöta kundernas behov direkt. Ditt CRM är därigenom ett av de viktigare verktygen för ditt företags framgång i en konkurrensinriktad företagsvärld. Ett CRM-system och ett enklare affärssystem, så som vårt affärssystem, integreras ofta med ekonomisystem av olika slag, t.ex. Visma och Fortnox CRM.

Webofficeone ser därmed till att du får ett helintegrerat CRM- och affärssystem som sömlöst tar hand om hela din affärsprocess.

Planera ditt byte av affärssystem väl. 
Det är ett projekt som kommer att involvera hela bolaget, inte bara de som dagligen jobbar med systemet.
Planering är oftast helt avgörande för alla projekts framgång. Det gäller givetvis i högsta grad också ett
byte av ert affärssystem.

Planera ditt byte av affärssystem och lägg upp en strategi

Planering är oftast helt avgörande i alla projekt. Det gäller givetvis också i högsta grad ett byte av ett helt affärssystem. Det är ett projekt som kommer att involvera hela bolaget, inte bara de som dagligen jobbar med systemet, eftersom effekterna och nyttan av det på sikt kommer att påverka hela bolaget.

Innan du sätter igång att byta affärssystem, så har vi lite tips här över hur du skall tänka:

Planering av ditt nya Affärssystem

Fyll i följande formulär. Det utgör sedan ett underlag för er och oss för fortsatta diskussioner

En kopia av formuläret skickas till den epost som du anger


Vad var det för verkliga problem ni hade med det gamla affärssystemet

För mycket manuellt arbete i andra delar av vår affärsprocessSamverkar dåligt med övriga systemBehöver ett bättre alternativ till ExcelDet gamla är inte GDPR-säkrat

Hur skulle ert nya affärssystemet kunna fungera bättre?

Bättre integration med affärsprocessenBättre integration med ekonomisystemet

Vad/vilket är de/det mest kritiska problemen/problemet som måste åtgärdas i ett nytt affärssystem för att ni alls skall vara intresserade av att genomföra ett byte av affärssystem?

För mycket manuell arbete hanteringKundhantering ur ett GDPR-perspektiv

Vilka delar av ert affärssystem är mest väsentliga för vilka delar av företaget/organisationen/myndigheten?

KundhanteringenAffärsprocessenFaktureringen

Vad för slags support kommer ni att behöva om problem ändå skulle uppstå?

AnvändarrelateratTekniskt

Hur kan organisationen ta in ett nytt system och på bästa sätt?


Vilka delar av organisationen skall ha tillgång till systemet?

FörsäljningKundansvariga, t ex KAMKonsulterEkonomiLedningen

Vad skall de olika delarna av organisationen ha tillgång till?
Del av organisationen:

Del/delar av CRM-systemet:

Hur hjälper du de personer som inte arbetade i affärssystemet tidigare på bästa sätt?Fick du rätt typ och tillräckligt snabb support av din befintliga leverantör?


AffärsflödetKundkontaktenAnnat

Vad vill du ha för typ av inriktning i funktioner och hjälp av din nya leverantör?Vad vill du med ditt nya CRM-system?
Det är viktig att du har en tydlig strategi för
vad du vill att det nya CRM-systemet skall
tillföra dig och din organisation.
CRM
Ett effektivt hjälpmedel.
Inte en mirakelkur i sig.

CRM-plan – vad vill du med ditt nya CRM-system?

När du letar efter en ny leverantör, så är det viktig att du har en tydlig strategi och plan med vad du vill att det nya CRM-systemet skall tillföra dig och din organisation.

CRM-system – ett effektivt hjälpmedel, inte en mirakelkur i sig

En vanlig missuppfattning är att ett byte av ett CRM-system mirakulöst genererar nya affärer och kontakter bara genom att det införs. Med det tankesättet så tappar man lätt fokus.

Det viktigaste är att ta reda på vad det är du vill uppnå med systemet utifrån ett företagsperspektiv:

  • Vill du behålla fler kunder?
  • Förbättra din kundservice?
  • Hantera affärer mer effektivt?
  • Öka er försäljning?

Tänk på att ett CRM-system kan användas på olika sätt, för flera olika branscher.

CRM från Webofficeone – moduler speciellt anpassade för olika branscher

Webofficeone har flera olika moduler som är speciellt anpassade för olika branscher såsom t.ex. tolkförmedling, bemanning, rekrytering, utbildning, event, och sist men kanske inte minst konsultverksamhet. Det gäller att inse att ett CRM verkligen kan anpassas för dig och dina behov, det finns ingen given mall för alla företag och branscher.

Webofficeone hjälper dig helt enkelt att på bästa sätt planera ditt CRM.

top
Webbyrå