Olika affärssystem för olika företags behov

Olika affärssystem för olika företag – varje enskilt företag har behov av ett affärssystem som passar dem. Dessa affärssystem kan indelas i olika kategorier:

1. Stora affärssystem

Är system som är anpassade för stora företag. Sådana system tillgodoser ett större företags behov av styrning och administration med krav på stora eller mycket stora transaktionsvolymer. Det bör även kunna hantera olika språk och regler för respektive land som systemet används i.

På grund av de komplexa krav som ställs på ett sådant system, är det också vanligt med integration med för- och efter-system för åtkomst till t.ex. budget- rapporterings- och olika analyssystem

2. Medelstora affärssystem

Ett system i mellanklassen kan också klara svåra uppgifter i en global miljö men det är prismässigt och i termer av implementationstid mera fokuserat på medelstora företag och organisationer. Idag är gränsen mellan affärssystemens storlek mer flytande än tidigare. Vanligt är att man tittar på systemets förmåga att klara bransch-unika uppgifter

Systemet har, beroende på verksamhet några eller alla moduler för redovisning, order- och lagerbehandling, reskontror, produktionsplanering, projektplanering, resursplanering, inköp, tidredovisning och personaladministration.

3.Små ekonomiprogram för fakturering och bokföring fokuserar på enkelhet i skötsel och drift.

Systemet har som regel ett avskalat gränssnitt med standardiserad funktionalitet. Även om det idag finns affärssystem för småföretag som klarar relativt komplexa flöden, är begränsningen främst dess anpassningsbarhet och i antalet användare samt i någon mån systemets förmåga att hantera globala krav och flera språk.

Ofta är systemet tänkt för bara en användare och inte sällan webbaserat. Marknaden har på sista tiden förändrats i riktning mot webbaserade system vilka ofta hyrs månadsvis.

Webofficeone stödjer alla kategorier

Grundstommen i Webofficeone är anpassad för kategori 3. Det är en webbaserad plattform med grundläggande funktionalitet.

Vi har dock kompetensen att integrera Wo1 med större system som Visma etc så att Webofficeone kan hantera kategori 1.

Och till sist eftersom Wo1 går att anpassa i hög grad så stödjer det även kategori 2.

Webofficeone är alltså flexibelt och anpassningsbart för flera olika affärssystem.

top
Webbyrå