Fakturering

Fakturering är något som i princip alla företagare stöter på och som ofta är essentiellt för att kunna få betalt. I korthet betyder det att man ställer ut en faktura, alltså en räkning eller ett betalningskrav, till en privatperson, företag eller myndighet. En näringsidkare är enligt lag (med vissa undantag) skyldig att ställa ut en faktura vid försäljning av varor och tjänster. Fakturering kan ske antingen per post eller elektroniskt, t.ex. via e-post. Notera dock att elektronisk fakturering får enbart ske om också köparen godkänt detta.

Fakturering i Webofficeone sker med hjälp av den integrerade fakturahanteringen. Även så också löneutbetalningar. Det kan vara som så att en konsult rapporterar sina timmar direkt i uppdragsmodulen. När konsulten gjort detta så skickas fakturan automatiskt till den som har gett konsulten uppdraget.

Fakturor på olika sätt

Man kan även skicka faktura på vanligt sätt, man anger namn, adress och belopp till den kund som ska faktureras. Modulen stödjer även upprepad fakturering vilket är bra om till exempel ett fast belopp ska faktureras varje månad. Detta kan smidigt höjas med det intervallet som skapas i Webofficeones CRM.

Webofficeone har även stöd för SMS-påminnelser så att kunden inte heller glömmer bort fakturan.

Integration med ERP-system

Ett ERP-system står för Enterprise Resource Planning och är den engelska benämningen på ett affärssystem. Exempel på kända ERP-system är SAS, Microsoft Dynamics, Visma, Agresso och IFS.

Många av dessa system kan du integrera med Webofficeone så att du med en tangenttryckning kan skicka information till ditt ekonomisystem.

Tack vare integrationen med ERP-systemen kan du även lätt skicka fakturan till kredithantering och din inkassopartner.

Webofficeone för fakturering är flexibelt

Du kan se över dina faktureringsdata ur olika perspektiv på olika ”dashboards”. Där finns data och statistik i form av olika grafer, kurvor etc.

Välj vårt system om du också vill jobba effektivt och flexibelt med dina fakturor samt underlätta ditt viktiga arbete med fakturering.

top
Webbyrå