Eventplanering

Eventplanering i eventmodulen. Webofficeone har utvecklat en event- och bokningsmodul. Den är ett utmärkt stöd om man är event- och/eller en researrangör och skall arrangera ett evenemang eller resa. Det är också ett perfekt hjälpmedel för att hantera hela företagets eventkatalog.

En eventplanerare arbete

Planering: Arbetet kan inte sättas igång förrän det grundläggande förarbetet är gjort. Planeringen som föregår ett event utgörs bland annat av att först undersöka kundens Krav – att helt enkelt undersöka kundens önskemål. Sedan följer en Research för att finna lämpliga lokaler etc. Till sist görs ett budgetförslag av planeraren.

Produktion: När planeringen är gjort så leder denna in i produktionsstadiet och det är i denna fas av projektet du kan ha mest användning av Webofficeone. Här planeras

Bokningar: Eventplaneraren måste se till så att alla bokningar för lokal, cateringfirma och eventuella artister eller underhållare är klara och bokade i god tid innan eventet ska ta plats.

Schemaläggning: Programmet kan färdigställas av antingen eventplaneraren, av kunden själv eller som ett samarbete mellan dem. Ett genomarbetat schema gör att eventet flyter på som det ska utan väntetider och förseningar.

Användning av eventmodulen

Låt oss säga att du planerar en vinprovning med underhållare på ett hotell i Stockholm.

Då kan eventmodulen hjälpa dig med följande

• Skapa events som kunderna kan anmäla sig till via er hemsida – Skapa provningsevent med bokningar.
• Bifoga fördjupad information om de olika eventen som t.ex. program, schema, hotellinfo. Fördjupad information om vem som är ledaren av kursen.
• Skapa länkar till vintillverkare och samarbetspartners.
• Möjlighet att kategorisera olika events för listning som t.ex. temaresor, vinprovning matlagning etc.
• Möjlighet att spara eventdetaljer för återanvändning – Skicka ut info om nästa event mm.
• Automatisk fakturering via mail eller brev.
• Kortbetalning via nätet vid behov.

Tryggt stöd vid din eventplanering

Om du använder Webofficeones välbyggda eventmodul så kan du känna dig helt trygg genom hela processen nästa gång du skall utföra en eventplanering.

top
Webbyrå