Dokumenthantering

Dokumenthantering i Webofficeone sker genom det så kallade dokumentarkivet. Det kan ersätta filservern i företaget eller en molnbaserad lösning.

Dokumenthantering i Molnet

Det finns flera alternativ för dokumenthantering i det så kallade molnet – det vill säga servrar som ligger på internet. De mest använda är kanske Google Drive och Microsoft OneDrive. Båda dessa system är gratis. Gemensamt för dessa system är de har en filhantering som är likt det på din dator genom att du kan “dra och släppa” dina dokument. Dessa system är således mycket lätta att hantera.

Webofficeone som lagringsplats för dina dokument

I stället för att lagra dina dokument lokalt på företagets server eller på en molnserver – i OneDrive eller Google Drive – så kan du lagra dina dokumentet i en mycket smidig modul i WebofficeOne som kallas för dokumentarkivet. Den har en mappstruktur som fungerar helt enligt ett windowsarkiv och gör din administration och tillgänglighet ännu smidigare.

Versionshantering och redigering

I dokumentarkivet behöver du heller inte ladda ner någonting, redigera och/eller ladda upp filen igen då man kan hantera filerna direkt där på plats. Dessutom så stöds versionshanteringen så att det automatiskt sparas en ny version om du behöver gå tillbaka till den gamla. Om du vill ha det så smidigt som möjligt, finns alltså ingen anledning till att använda andra lagringsplatser för din dokumenthantering.

top
Webbyrå