CRM Modulen

CRM modulen är navet i din lösning för dig som vill ha en förbättrad kundhantering för företagets olika kundkontakter och kundhantering.

Vi har utvecklat ett kundhanteringssystem som har omfattande funktionalitet. I vårt system så finner du allting du kan behöva för att vårda dina kunder och mer därtill på bästa möjliga sätt.

Kundvård som gör att dina kunder uppskattar dig

CRM eller Custom Relationship Management betyder kundvårdssystem. Här lagras detaljerad information om kunder som namn, adress mm, men även mer personlig information. Kundvård är också det som gör skillnaden mellan hur länge du behåller en kund och hur fort du behöver anskaffa dig nya kunder.

CRM Modulen

CRM-stödet som ger dig marknadsfördelar

Om du har kunder som föredrar en viss bilmodell, låt oss säga BMW, så kan det vara trevligt att skicka ett vykort med en BMW på hans eller hennes födelsedag även om du säljer datorer. Det visar att du bryr dig om att hålla en personlig kontakt med dina kunder. Sådan information kan lagras i ett CRM.

I Webbofficeone CRM, så får man en snabb överblick av:

  • Aktuella kunder
  • Nya som gamla kontakter, för prospektering
  • Aktuell status med din kundhantering och ärenden på kundkortet
  • Tidigare logguppgifter, åtgärder som har gjorts på kundkortet
  • Mail som är e-postade till kunden i både närtid som dåtid
  • Dokument, som är vitala för dokumenthantering i kundkortet såsom t.ex. avtal, projektstyrningsdokument, analyser etc
  • Ekonomisk status, vilket kan vara direkt i systemet eller kopplat mot ett annat system

Med Webofficeone som verktyg, så arbetar du med företagets alla delar och får en total överblick över hela verksamheten. Vi ger dig kontroll över dina kundkontakter idag!

CRM och tidsrapportering

Om du har en konsultverksamhet, så kan du genom CRM-delen av verktyget få olika tidsrapporter och arbetsorder som är länkade till en viss konsult. Dessa blir då länkade till uppdragsmodulen, som ger att du kan planera tiden efter konsultens arbetade tid och kalender.

CRM och rekrytering eller bemanning

För rekryteringsföretag är det viktigt att snabbt hitta rätt kompetens, då en kund ger företaget en order. Tack vare det effektiva sökverktyget som finns i CRM-modulen, så kan användaren av WebofficeOne snabbt söka sig fram till det han eller hon behöver.

Detta är ett utmärkt exempel på användning av Webofficeone – ett utmärkt CRM-stöd.

Vi hjälper dig att hitta rätt och anpassa ditt CRM så att det passar dig och din verksamhet på bästa sätt. Alla företag förtjänar helt enkelt att ha den bäst anpassade CRM modulen.

 

top
Webbyrå