Ekonomisystem

Ekonomisystem integreras lätt med Webofficeone

Ekonomisystem kan användas för att sköta ett företags affärsprocesser som fakturering, orderhantering, bokföring etc. Ett annat namn för ekonomisystem är affärssystem. Oavsett vad man kallar detta så underlättas processerna och om man kan integrera det med det huvudsakliga systemet som hanterar ens affärer – till exempel då CRM system som Webofficeone.

Faktureringsmodulen integreras enkelt med ekonomisystemet

Webbofficeone är ett affärssystem med många olika moduler. Navet i systemet är CRM- Custom Relation Management-modulen som innehåller detaljerad information om kunder, adress, status etc men även mer personlig information.

Runt den modulen är ett antal andra moduler uppbyggda: för Rekrytering, Eventplanering, Kursadministration, Tidrapporter, Fakturering, Dokumenthantering. Just den modul som hanterar dina fakturor är lätt att koppla till eller integrera med ditt existerande ekonomisystem som till exempel Visma eller Fort Nox.

Tack vare integrationen med ekonomisystemet kan du även lätt skicka fakturan till kredithantering och din inkassopartner.

Moduler i Webofficeone – ditt system som hanterar din ekonomi

Fakturamodulen

Faktureringsmodulen hanterar all fakturering i systemet. Om du till exempel använder dig av vår modul för tidrapporter kan konsulten rapportera den tid han lägger på kunden och sedan med ett enkelt klick skicka en faktura till kunden. Adressuppgifter med mera hämtas då från CRM-modulen.

Du kan se dina faktureringsdata ur olika perspektiv på olika ”dashboards”.Där finns data och statistik i form av olika grafer, kurvor etc.

Rekryteringsmodulen

Stödjer alla steg i rekryteringsprocessen, från annonsering till urval och beslut, När rätt person är utvald kan faktura skickas till uppdragsgivaren med ett klick.

Eventplanering

För att planera och genomföra ett event från start till mål. Automatisk fakturering kan ordnas och även kortbetalning via nätet

Kursadministration

Framförallt privata företag kan ha glädje av vår kursmodul. Där kan du exempelvis skapa nya kurser och sköta om faktureringen till de elever som anmäler sig till kurser.

Tidsrapporter

Med hjälp av uppdragsmodulen kan du skapa tidsrapporter åt dina konsulter på fält. Även här finns stöd för fakturering.

Dokumenthantering

Här kan du hantera dina dokument direkt på en server utan att behöva ladda hem dokumentet mellan justeringarna.

Sammanfattning

De olika modulerna gör att du kan använda systemet precis på det sätt som passar din verksamhet. Vi kan även anpassa systemet till dig och din verksamhet om du skulle önska. Kontakta oss om det är någon anpassning som önskas för att att det skall fungera med just ditt ekonomisystem!

 

top
Webbyrå