CRM

CRM – Customer Relationship Management

CRM, Customer Relationship Management eller – direkt översatt – hantering av kundrelationer – är en förkortning som används framför allt inom IT och affärer. Begreppet CRM har kommit att få flera olika betydelser, den viktigaste gemensamma nämnaren är dock alltid kundvård.

Kundvården kan sedan ske på olika sätt, och också på flera olika nivåer.

Vad är CRM

Vad är då CRM egentligen, vad tänkte man på när begreppet myntades?

Kotler definierar CRM som:

“Den övergripande processen att skapa och bibehålla lönsamma kundrelationer genom att leverera överlägset kundvärde och kundnöjdhet. Konsumenterna ska få känslan att man är det självklara alternativet att vända sig till för att få tillfredsställelse för sina behov och önskemål”

Hur fungerar CRM, och hur används det i verkligheten?

För att uppnå definitionen här ovan, så gäller det att man får varje kund att känna sig unik. Och det, det gäller oavsett bransch.

En förutsättning för detta är att man känner till kundens behov, både emotionella och reella. Det räcker alltså inte att känna till hans eller hennes namn och kontaktuppgifter. Man måste även känna till detaljerad information om kundens intressen, sociala umgänge, eventuella resvanor och så vidare.

Detta är särskilt viktigt inom branscher som bilbranschen, då utbudet av modeller är oändligt och konkurrensen om ett begränsat segment av kunder därför kan vara hård. En kartläggning av kunderna skulle t.ex. kunna ske genom att man lockar till olika event, både fysiska och virtuella, där man måste ange viss information för att komma vidare i eventet.

Webofficeone’s CRM strukturerar information

Vårt CRM-system är uppbyggt av olika delar som kan sättas samman och anpassas efter dina och ditt företags behov. Var och en av dessa delar har en viss funktion, som även den kan anpassas. Hela systemet är uppbyggt kring själva CRM-funktionen. Du kan enkelt samla all din kunddata och kan dela den med dina kollegor på ett och samma ställe. Du kan självklart analysera den data och bygga ut den allteftersom dina behov förändras. Informationen som samlas in kan då enkelt användas av hela företaget för att kunna ge bättre service till kunden och i förlängningen leda till ökad försäljning.

CRM har flera användningsområden

Webofficeone kan enkelt byggas upp med utde olika ändamål som du och ditt företag behöver. Vi har under åren skapat nya funktioner som stödjer huvudfunktionen CRM, fast då på lite annorlunda sätt än själva “huvudmodulen” (CRM) – som en del av det totala anpassade utbudet av Webofficeone. Vi har anpassat systemet till dig som behöver:

  • Rekryteringsverktyg
  • Eventplanering
  • Kursadministration
  • Tidrapporter
  • Fakturering
  • Dokumenthantering

Här, i dessa delar av systemet, behövs oftast inte lika detaljerad information om kunderna. Även om det fortfarande handlar om kundvård och kundhantering, så räcker det i många fall med adressuppgifter och kanske litet kompletterande information om varje kund.

Undantaget är eventplanering, där djupare information om kunderna och deras intressen verkligen skulle kunna bidra till ett lyckat event.

Oavsett bransch, oavsett företagsstruktur, så kan vi anpassa Webofficeone efter just era behov.

Kontakta oss, så hjälper vi er med ert nya CRM!

top
Webbyrå