CRM affärssystem för småföretag

CRM affärssystem ifrån Webofficeone är mer än ett system med flera olika moduler.

Affärssystemet kan hantera och stödja information, ekonomistyrning och administration åt ett företag.

Det finns flera olika sorters affärssystem. Webofficeone är fokuserat på CRM – Custom Relationship Management där fokus ligger på kundvård och hur man får varje kund att känna sig unik.

Naturligtvis så stöder Webofficeone traditionella uppgifter hos ett affärssystem som fakturering, tidrapportering och övrig administration.

CRM affärssystem

Webofficeone är ett unikt CRM som affärssystem

Det som gör Webofficeone unikt är dess moduler och möjligheten att anpassa systemet till olika branscher och de krav som ställs inom branschen.

Vi kan till exempel anpassa systemet för konsultuthyrning. Då finns det en speciell uppdragsmodul där konsulten kan redovisa timmar o.s.v. Denna uppdragsmodul är tätt integrerad med en faktureringsmodul som sköter allting som har med fakturering och göra.

Webofficeone CRM har affärsstöd för tolkförmedling

Ett affärssystem inom Webofficeone CRM är inte likt ett annat förutom själva grundfunktionen d.v.s. kundhanteringen. Som exempel på de specialanpassningar som kan göras av Webofficeone är till en tolkförmedling. Det kräver särskilda krav på affärssystemet, med ett register av tolkar och vad de har för kompetens, deras tillgängligt och så vidare. Det som också är speciellt med tolkförmedling är att uppdragen som finns är korta och ska utföras med kort varsel.

Webofficeone kan anpassas till dina önskemål på affärssystemet

Vi kan alltså specialanpassa systemet till varje kunds önskemål genom att skapa unik funktionalitet. Detta kan till exempel bestå av:

  • Bättre säljstöd genom vårt CRM affärssystem.
  • Säljutveckling genom effektiv uppföljning av affärsprocessen.
  • Integrerad fakturering.
  • Bättre integration med ekonomisystem.
  • Ekonomistöd.

Olika anpassningar för olika branscher

Varje bransch ger nya utmaningar och med nya utmaningar så skapar vi på Webofficeone anpassningar. Med användarna från just din bransch och företag så utvecklar vi kontinuerligt vi vårt system med nya anpassningar som passar er och ert CRM affärssystem.

 

top
Webbyrå