CRM System som är mer än bara ett affärssystem

CRM system skall vara enkelt för både användare och affärsidkare att hantera. Crm kan vara grunden för hur fort affärer kommer in och hur man hanterar befintliga kunder på allra bästa sätt. Systemet blir som en förlängd arm i dina affärsbeslut och förenklar vardagen.

Koppla CRM system till affärssystem

Informationen i ett CRM vill man oftast som entreprenör koppla till ett affärsfokus till rätt statistik. Det är relativt enkelt att koppla WebofficeOne till ett affärssystem, så att man får ur den data som du vill ha. CRM är inte heller bara en programvara utan något som faktiskt påverkar resultaten i företaget. Det skall vara enkelt för en säljare eller support att utveckla lönsamma relationer med dina kunder och göra dem till lojala till ditt företag.

Utveckla ditt enkla CRM till ett balanserat och anpassat system

CRM, CRM system , Vad är CRM System

Vi tar reda på hur du använder din data idag och ser till att anpassa det för just dina behov i din bransch. CRM skall helt enkelt inte vara svårt, det skall vara enkelt för dina användare. Vårt system är enkelt för användaren, vilket ger att vi levererar ett anpassat och balanserat system som passar användaren i sin vardag.

Vi intresserar oss för de som använder våra system och skapar affärsnytta.

Vad är målet med ditt CRM-system?

I grund och botten så är det är för att du skall förstå dina kunders värde och specifika behov bättre och tidigare. Alla företag jobbar idag med att antingen skaffa nya kunder, men framförallt med  att behålla befintliga kunder och få nya lönsamma “stamkunder”.

Analysera systemdata och planera hur ett CRM blir relevant för dig

Planera ditt CRM är viktigt ur ett affärsfokus, eftersom systemet har möjligheten att fånga upp rätt data för dig. Vilket ger att du kan enkelt analysera relevant data från kunderna. Informationen kan användas av alla i företaget och kan hjälpa ditt företag att bemöta kundernas behov direkt i alla ärenden oavsett om det gäller support eller försäljning.

Det ses numera som ett av de viktigaste verktygen för ett företags framgång i den konkurrensinriktade företagsvärlden.

CRM-system som klarar integration med välkända affärssystem

Ett CRM integreras ofta med ett affärssystem av olika slag. T.ex. Visma och Fortnox CRM vilket du såklart gör mycket enkelt med ett CRM från Webofficeone.

CRM system genom Weboffice One

Vi hjälper dig att hitta din lösning som passar dig och dina användare för ett CRM system.

Kontakta vår CRM Support

Ring till: 070-747 11 12 eller maila oss på: info@wo1.se

top
Webbyrå