Byta CRM är inte helt trivialt

Byta CRM – varför skall du byta ut ditt affärssystem? Det är inte det enklaste att bara byta affärssystem i en handvändning först och främst. Dessutom så kan det finnas ett flertal olika bakomliggande orsaker som gör att man överväger att byta.

Lite problem och orsaker som är vanliga med befintliga system är:

 • För omfattande, vilket gör att dina användare använder bråkdelar av funktionen.
 • För komplicerat, vilket gör att du inte får dina användare att använda systemet.
 • För dyrt, vilket gör att all eventuell support och nya funktioner blir för kostsamma.

Vi på Webofficeone har en stor vana att assistera i ditt byte. Vi hjälper dig att ta rätt väg och guidar dig genom de flera olika vägarna man kan ta som finns när du väl bestämmer dig att byta ut ditt CRM-system.

Byta CRM

Planera ditt byte av CRM och lägg upp en strategi

Planering är oftast helt avgörande i alla projekt. Vid ett byte till ett helt CRM-system, så kommer det att involvera hela bolagets än bara bytet i sig, vilket leder till ett projekt för bolaget.

Innan du sätter igång, så har vi lite tips här över hur du skall tänka:

 • Vad var det för verkliga problem ni hade med det gamla systemet?
 • Hur kan organisationen ta in ett nytt system och på bästa sätt?
 • Vilka delar av organisationen skall ha tillgång till systemet?
 • Vad skall de olika delarna i organisationen ha tillgång till?
 • Hur hjälper du de personer som inte arbetade i systemet tidigare på bästa sätt?
 • Fick du rätt typ och tillräckligt snabb support av din befintliga leverantör?
 • Vad vill du ha för typ av inriktning i funktioner och hjälp av din nya leverantör?

När du letar efter en ny leverantör, så är det viktig att du har en tydlig strategi och plan med vad du vill att det nya CRM-systemet skall tillföra dig och din organisation.

En vanlig missuppfattning är att ett byte av ett CRM-system mirakulöst genererar nya affärer och kontakter bara genom att det införs. Med det tankesättet så tappar man lätt fokus.

Det viktigaste är att ta reda på vad det är du vill uppnå med systemet utifrån ett företagsperspektiv:

 1. Vill du behålla fler kunder?
 2. Förbättra din kundservice?
 3. Hantera leads mer effektivt eller öka er försäljning?
 4. Tänk på att ett CRM-system kan användas på olika sätt för flera olika branscher.

Webofficeone har flera olika moduler som är speciellt anpassade för olika branscher såsom t.ex. tolkförmedling, bemanning, rekrytering. Det gäller att inse att ett CRM kan verkligen bli anpassat för dig och dina behov, det finns ingen given mall för alla företag och branscher.

Vi hjälper dig att uppnå dina mål och förtydliga målen – Byt CRM

För att kunna uppnå dina mål, så gäller det att först och främst att skriva ihop en önskelista med vad du vill ha i ert nya CRM-system:

 1. Ett CRM-system kan innehålla precis hur lite eller hur mycket som helst
 2. Innan du sätter igång och letar din nya CRM-leverantör är det viktigt att du vet på ungefär vilka funktioner du önskar.

Ett tips: plocka lågt hängande frukter ifrån din egen organisation och börja med att intervjua internt vad dina medarbetare vill ha i ett CRM-system.

När man ser på vad ett CRM-system kan göra, så blir det lätt att önskelistan växer sig lång.

Prioritera det viktigaste först

 • Finns det vissa delar som är viktigare än andra?
 • Kan du börja på lite mindre skala för att sedan bygga vidare i systemet?
 • Behöver du alla funktioner?
 • Skall du ha så många administratörer?
 • Hur många användare behöver du?

Det finns alltså många punkter som man bör tänka på när man skall byta CRM.

Det gäller att inse att ett CRM verkligen kan bli anpassat för dig och dina behov, det finns ingen given mall för alla företag och branscher, vi hjälper dig att effektivt byta CRM.

 

top
Webbyrå