CRM för tolkföretag eller tolkförmedlingar

CRM tolkförmedling är en speciell bransch.  Vi har utvecklat en färdig lösning speciellt för tolkförmedlingar. Utmärkande för tolkförmedlingar är att uppdragen är korta. De har ofta ett stort antal uppdrag som ska genomföras inom kort.

En tolkförmedling har ofta ett stort antal registrerade tolkar. För att du skall bli en godkänd tolk krävs att du gått en 545 timmars kontakttolk-utbildning som är indelad i områden som introduktion, sjukvårdstolkning, samhällstolkning, juridik för tolkar och migrationstolkning.

Efter ytterligare utbildning kan Kammarkollegiet utföra särskilda muntliga och skriftliga prov för att bli auktoriserad tolk eller auktoriserad rättstolk.

Ett CRM system måste kunna hantera alla behörighetskrav etc så att rätt tolk kan skickas ut till rätt ställe.

Exempel på uppdrag för tolkföretag

  • Kontakttolk – på plats ute hos kunden eller överenskommet ställe.
  • Telefontolk – tolkning via telefon.
  • Konferenstolk – Vid konferenser, årsmöten och liknande sammanhang. Här krävs oftast teknisk utrustning.
  • Översättning – Skriftlig översättning av olika länder.

Arbetsgången med vårt CRM system för tolkföretag

Med vårt CRM-system för tolkföretag går det snabbt att först registrera ett nytt uppdrag. Det finns stöd för alla sorters uppdrag som en tolk kan utföra.

Sedan kan du lika enkelt skicka en förfrågan till tolkar med rätt språkkompetens.

När detta är gjort kan du enkelt administrera uppdragen.

Tolken själv rapporterar själv in timmar och övriga kostnader.

Fakturering sköts med ett klick och löneuppgifter exporteras per automatik till ert lönesystem.

Med Webofficeone CRM för tolkföretag får du:

  • Ökad Produktivitet genom förenklad administration.
  • Bättre översikt ger anställda och ledning bättre översikt och kontroll.
  • Färdiga integrationer mot annonspublicering, ekonomisystem och betalningslösningar ger ökad flexibilitet.
  • En plattformsoberoende (Mac, PC, Surfplatta och Mobil) lösning ger obegränsad tillgänglighet.

Välj därför vårt CRM om du har en tolkförmedling!

top
Webbyrå