CRM Event

CRM Event ger alltid mycket planering i både genomförandefasen såsom planeringsfasen. Det kräver att man håller reda på en mängd olika uppgifter och åtaganden. Vid lyckade events som lanseringar, konserter m.m är en god planläggning av både människor och materiel en nyckel till framgång.

CRM-lösning för eventföretag kan hjälpa till med följande:

Vid planering och genomförande av olika events som t.ex. lanseringar, konserter etc. så är det många “bollar i luften” att hålla reda på. Eventets framgång hänger på en god planläggning av både människor och materiel.
Du söker upp och frågar och och bokar upp kvalificerad personal med bara några klick.
Du kan koordinera när de skall jobba, genom till exempel att skicka ett flertal mail eller sms till flera personer samtidigt.

Via CRM-systemet kan du också ta emot tidsrapporter från event-personalen. Du har hela tiden full översikt. Du kan enkelt göra ändringar för både personal och materiel i ett överskådligt grafisk gränssnitt.

Du har genom varje projekt full kontroll på både intäkter och kostnader.

När eventet väl är genomfört kan du enkelt fakturera genom ett klick. Löneuppgifterna exporteras per automatik till ert lönesystem. Vi kan helt enkelt CRM för eventföretag.

 Med Webofficeone CRM för eventföretag får du:

  • Ökad Produktivitet genom förenklad administration.
  • Bättre översikt som ger både anställda och ledning bättre översikt och kontroll.
  • Färdiga integrationer mot annonspublicering, ekonomisystem och betalningslösningar som ger dig ökad flexibilitet.
  • En plattformsoberoende (Mac, PC, Surfplatta och Mobil) lösning ger obegränsad tillgänglighet.

Glöm alltså inte att kontakta Webofficeone om du vill anordna ett lyckat crm event!

top
Webbyrå