Affärssystem

Affärssystem är ett program som även har andra integrerade system kopplade mot själva systemet. Affärsmöjligheter blir affärer och systemet hjälper dig att ta hand om ett helt företags olika former av informationshantering.

Allt ifrån prospektering, säljprocess, offert till leverans och support samt eftermarknad.

Affärssystemets syfte är att tillgodose företagets behov av styrning och administration. Ofta så blir ditt affärssystem navet i din prospektering och kundhantering i alla former av ärenden.

Vad är affärssystem och hur stödjer affärssystemet

 • En definition är affärsdrivna system med verksamhetsstöd
 • Ett annat är “standardiserat verksamhetsövergripande systemstöd”
 • Vanligast är det enkla ordet CRM
 • CRM står för Customer Relationship Management som syftar till kundhantering
 • Ett annat ord är det mer internationella ERP, Enterprise Resource Planning.
 • Det senare är mer använt av en produktionslinje, dvs när företag är av en mer producerande karaktär.

Men som så många system så måste allt anpassas för just DIG och inget annat.

Webofficeone är ett unikt affärssystem för att stödja dina affärer

Vårt affärssystem är baserat på en Customer Relationship Manager (CRM) modul som är navet samtliga av våra lösningar.

I vårt kundvårdssystem så får du en snabb överblick över kunder, kontakter, status, logguppgifter, arkiverad e-post och dokument, samt ekonomisk status.

Kombinera enkelt med andra moduler och integrera med andra affärssystem

Vår lösning stannar inte med bara en CRM modul utan du har alltid möjligheten att växa med systemet och kombinera med andra moduler.

 • Om du till exempel har som affärsidé att sälja datorsystem till andra företag, så kan du i CRM-modulen se övergripande status.
 • Sedan kan du kombinera det med faktureringsmodulen, där du kan skicka ut fakturor direkt till respektive företag, vilket effektiviserar hanteringen.

Affärer och system samt fakturering med CRM

Genom systemet så kan du se status på kunderna, dvs om de är betalat eller inte betalt, direkt på kundkortet.

 • Det ger att all form av kontakt med bolaget ifråga inte missar att påminna om eventuella betalningar som missats.
 • I faktureringsmodulen kan du även skicka ut fakturor direkt till inkasso.

CRM och integration med andra system

CRM (kundvårdsdelen) kan alltid integreras med själva affärssystemet.

Ibland kan man välja att integrera CRM-delen med kända system som Visma och Fort Nox CRM.

Genom att aktivera vår lagerfunktion, så kan du se vilka produkter som har blivit sålda samt lagerstatusen för dessa produkter.

Vi kan alltid specialanpassa systemet till varje kunds önskemål genom att skapa unik funktionalitet.

Detta kan till exempel bestå av:

 • Bättre säljstöd
 • Säljutveckling genom effektiv uppföljning av affärsprocessen
 • Integrerad fakturering
 • Bättre integration med ekonomisystem
 • Ekonomistöd

Olika anpassningar för olika branscher

Varje bransch ger nya utmaningar.

Vi utvecklar ständigt vårt CRM System utifrån önskemål från nya branscher och nya användare så att det blir ett bättre och mer anpassat affärssystem.

top
Webbyrå