Affärssystem småföretag, det finns fler möjligheter att integrera hela affärsprocessen även för små företag än vad många tror vid första anblicken.

Affärssystem förknippas mest med större företag, men tack vare webbaserade system som Webofficeone så ser många mindre företag möjligheter att få en bra överblick över hela affärsprocessen. Tack vare den nya tekniken så får även småföretag chansen till ett värdigt CRM till en rimlig kostnadsbild och pris för företaget.

Småföretag och affärssystem som ger bättre affärer

Vårt affärssystem är baserat på en Customer Relationship Manager (CRM) modul som är navet i alla våra anpassade lösningar. Det är vårt kundvårdssystem där man får en snabb överblick över kunder, kontakter, status, logguppgifter, arkiverad e-post och dokument, samt ekonomisk status.

Detta system kan sedan kombineras med andra moduler för dig som småföretagare.

Om du till exempel har som affärsidé att sälja datorsystem till andra små företag så kan du i CRM-modulen se övergripande status.

Sedan kan du kombinera den med faktureringsmodulen, där du kan skicka ut fakturor till respektive företag. Där kan du se dessutom status på dem, om de är betalda eller inte betalda.  I faktureringsmodulen kan du även skicka ut fakturor direkt till inkasso.

Kundvårdsdelen kan alltså integreras med själva affärssystemet.

Ibland kan man välja att integrera CRM-delen med kända system som Visma och Fort Nox CRM.

Modulen dokumentarkivet förbättrar affärssystem för småföretag

Du kan alltid ha tillgång till kontrakt och andra viktiga dokument var du än är.

Du behöver inte längre ha tillgång till en egen filserver i företaget utan Webofficeone kan ersätta denna med en egen lagringsplats för filer.

Du behöver inte ladda ned och ändra dina filer utan du kan göra detta direkt online.

I dokumentarkivet kan du till exempel lagra all information om de produkter som företaget säljer så att all personal kan komma åt dem utan att gå via en central dator.

Affärssystem är ett nödvändigt verktyg för alla företag

Dagens konkurrens inom de flesta branscher är blivit allt hårdare, så det är viktigt att förbättra de processer man har eftersom processer går ständigt att förbättra.

Att skaffa ett affärssystem till ditt småföretag är en mycket bra investering.

Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta en lösning som gör att du kan ta ditt företag till nästa nivå, när du letar efter affärssystem småföretag!

top
Webbyrå